Historické turistické trasy

Webové stránky projektu: www.ukp98.cz/stezky/
Kontaktní osoba projektu: Milan Pištěk, fred@ukp98.cz

Putovní výstavní projekt Historické dálkové turistické trasy – objevování historických souvislostí.

Význam projektu:
Kooperaci mezi českou a německou stranou a vzájemném propojení českých i německých neziskových organizací zabývajících se mj. problematikou geografie a historie s přihlédnutím k danému tématu (Hilfsverein Aussig e. V., Triester Str. 5, 81669 München; Deutschböhmen, Matthias Großer, Melanchtonstraße, 01855 Sebnitz, Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V., Zellescher Weg 17, 01069 Dresden ad.)

stezky-logoÚčel projektu:
Počin snad přispěje k připomenutí skutečnosti, že naše území bylo nejen domovem Čechů, ale zejména i Němců a zdůrazní, že právě v nejtěžších dobách obyvatelstvo projevovalo snahu na smutné věci spíše zapomínat, konstruktivně a usilovně pracovat, navazovat přátelství a ve volných chvílích se věnovat např. lokální turistice.

Konkrétní stezky:

MODRÁ HŘEBENOVKA (Blauer Kammweghttp://www.kammweg.cz) se zrodila v neděli 13. 4. 1902, kdy se ve Varnsdorfu (Warnsdorf) setkali představitelé severočeských modrahrebenovkahorských spolků zejména z Lužických hor (Zittauer [Lausitzer] Gebirge, Łužiske hory, Góry Łużyckie) Lužický horský spolek - Historie turistiky v Lužických horách - Kammweg - Hřebenová cesta a dohodli vytyčení trasy z Ještědu (Jeschken, Jeszczed) na Růžovský vrch (Rosenberg) ceskosaske-svycarsko.cz. Nechali se inspirovat proslulou soustavou alpských chodníků (Pinzgauer Spaziergang) v okolí solnohradských lázní Zell am See Zell am See - cs.wikipedia.org, durynskou ‘Běžeckou stezkouRennsteig Rennsteig - de.wikipedia.org a rovněž i poněkud menším systémem na Šumavě (BöhmerwaldKOHOUTÍ KŘÍŽ - Šumavské ozvěny - Mapy Šumavy. V červnu 1903 terén prozkoumal českolipský gymnaziální profesor, kněz Řádu sv. Augustina a vytrvalý vlastivědný badatel Anton Amand Paudler Bohmischleipa.cz - českolipské proměny v obrázcích - Pomník A. A. Paudlera (*8. 10 1844 Víska pod Lesy [Walddörfel, Lattenbüschel] – †10. 11. 1905 Praha) v doprovodu tehdy mnichovského akademického malíře, tzv. ‘Brožíka Šluknovského výběžku’, Augusta Frinda (*21. 11. 1852 Krásná Lípa [Schönlinde] – †3./4. 8. 1924 Krásná Lípa).

HADOVKA (Schlängelweghttp://www.ukp98.cz/fred/snake/) je stará dálková turistická hadovkahorská stezka (zn. plechovými cedulkami se zelenou vlnovkou v bílém poli) vedla po pravobřežních labských hřebenech a souvisejícími údolími z Litoměřic (Leitmeritz) do obce Stadt Wehlen (Vylin, Wylin, Welyn), později byla prodloužena do Pirny (Perno, Pěrno, Pirno). Patrně z podnětu geodeta a rektora (1887 – 88, 1896 – 97) Císařské a královské české vysoké školy technické v Praze, Prof. Františka Müllera (*4. 9. 1835 Libochovice – †21. 10. 1900 Praha) ji ve středu 10. 4. 1912 otevřel Litoměřický Středohorský spolek (Leitmeritzer Mittelgebirgsverein). Údajně ji zmiňuje (1933) bedekr Bílinského horského spolku (Biliner Gebirgsverein), ač již r. 1930 zřejmě nefungovala. V každém případě definitivně zanikla r. 1945 s uzavřením hraničního přechodu pod strmým pískovcovým masívem Stříbrné stěny(Silberwand). Zajímavé jistě je, že úsek Pötzscha (Bečov) – Königstein (Králův kámen) byl v r. 2006 oživen jako MalerwegMalířská cesta (malerde).

KUŽELOVKA (Kegelweghttp://www.severnipolabi.cz/kuzel.htm): Po vytvoření Hřebenovky (Kammweg) se severočeské horské spolky a zainteresované obce rozhodly kuzelzřídit pod záštitou vlastivědného sdružení Nordböhmischen Exkursions-Club (Severočeský exkursní klub) také cestu Kegelweg. Turistickou značkou se stal modrý kužel na bílém pozadí, zapojil se českolipský výsadbový a okrašlovací spolek Severočeský exkursní klub (Nordböhmischen Exkursions-Club) a Německý horský spolek pro Ještědské a Jizerské hory (Gebirgsverein für das Jeschken- und Isergebirge), včetně středohorských spolků v Litoměřicích (Mittelgebirgsverein Leitmeritz) a Lovosicích (Lobositzer Mittelgebirgsverein). K usnesení došlo během nedělního shromáždění 19. 11. 1905 v České Lípě Böhmisch LeipaČeská Lípa (Böhmisch Leipa) Böhmisch-Leipa (Stadt) a značení bylo provedeno pod vedením Severočeského exkursního klubu v létě 1906.

DIAMANTKA (Rautenweghttp://www.severnipolabi.cz/diamant.htm): Během času diamantkavznikly celkem 3 diamantové cesty, jejichž cílem bylo spojit východní Sasko (Sakska, Sachsen) s německy mluvícími oblastmi severních Čech Severočeský kraj (Nordböhmen). Podílejícími kluby se staly: Gebirgsverein für das nördlichste Böhmen(Horský spolek pro nejsevernější Čechy) sídlící Krásné Lípě (Schönlinde) Schönlinde – spolkový trasmistr Franz Wabersich; Gebirgsverein für die Böhmische Schweiz (Horský spolek pro České Švýcarsko); Gebirgsverein für die Sächsische Schweiz (Horský spolek pro Saské Švýcarsko); Lusatia-Verband der Lausitzer Gebirgsvereine (Lusatia – asociace Lužických horských spolků); Jeschken-Iser-Gebirgsverein (Ještědsko-jizerský horský spolek); Gebirgsverein für die Daubaer Schweiz (Horský spolek pro Dubské Švýcarsko) a Leitmeritzer Mittelgebirgsverein (Litoměřický Středohorský spolek).
Značena byla kosočtverným piktogramem diamatu, ovšem každá větev ve vlastních barvách – Mittleren Rautenweg (střední) v modré, Westlichen Rautenweg (západní) ve žluté a Östlichen Rautenweg (východní) v zelené.

Více informací najdete ZDE.