Festival Sudety

Webové stránky projektu: www.festivalsudety.cz
Kontaktní osoba projektu: Martin Nosek, m.nosek@email.cz

Dnes již víceméně tradiční festival, o jehož zrod se zasadilo sdružení Les divokých sviní a ústecké Činoherní studio, vznikl v roce 2009 a první ročník proběhl v listopadu. Základní ideou je vyprávět příběhy ‘lidem a o lidech’. Ústředním tématem jsou tzv. Sudety a život obyvatel v historii dávné i nedávné, jakož i v současnosti.

Záměr:
Prezentace tradičních i netradičních divadelních forem, výtvarné projekty, výstavy a koncerty. Veškeré aktivity festivalu jsou úzce zaměřeny na události, jež se odehrály ve zdejším příhraničí, obzvláště v oblasti současného Euroregionu Elbe/Labe.

Historie a vývoj:
Ač zaměřen zejména na divadlo, skýtá prostor i jiným žánrům.

 • Na prvním ročníku participovala například umělecká skupina výtvarníků a designérů Kotec.
 • Druhý ročník získal další silné partnery: o. s. Ústecká kulturní platforma ’98, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Galerie Emila Filly (Armaturka), Univerzita Karlova aj., díky čemuž byl obohacen o další výtvarné projekty a výstavy.
 • Třetí ročník se odvíjel zejména ve znamení monodramatu inscenujícího knihu Dagmar Šimkové Byly jsme tam taky zabývající se osudy perzekuovaných a vězněných žen v 50. letech 20. století.
 • Čtvrtý ročník uvedl dramatizaci románu Steve Sem-Sandberga Chudí v Lodži, celosvětovou akci Pecha Kucha Night na téma Sudety nebo výstavu fotografií města Ústí nad Labem z 60. let ústeckého rodáka (*30. 3. 1930) – Páralovo Ústí očima Adolfa Čejchana.

Přímo pro festival vznikají i ryze svébytné novinky: dokumentární monodrama Rudolf Höss – Byl jsem velitelem v Osvětimi (2009), ve spolupráci s pražskou Univerzitou Karlovou divadelní hra Václava Matouška Obhajoba a inscenace novely severočeského autora Jana Tichého 32 hodin mezi psem a vlkem (2010), značný ohlas zaznamenavší zpracování knihy Dagmar Šimkové Byly jsme tam taky (2011) či aktuální one man show J. A. Haidlera Chudí v Lodži (2012).
Osobitou specialitu představují festivalové procházky po zaniklých obcích a naučné prohlídky města, pro něž jsou za účelem zabezpečení kvalitního výkladu zpravidla oslovováni odborníci, historici a znalci architektury.
Prakticky se v historii posouváme – od událostí kolem roku 1938 (2009), přes období 1945 – 48 (2010), poválečný vývoj 50. l. 20. stol. (2011) a 60. – 70. léta (2012). Těžištěm 5. ročníku, na němž začínáme spolupracovat i s aktéry v německých příhraničních oblastí, bude mj. disent a situace v 70. – 80. letech 20. století (2013).

Název festivalu:
Název Sudety pochází patrně z ‘keltštiny’ a znamená ‘les kanců’ či ‘les divokých sviní’. (základ Sud = kanec, přípona -éta = les). Po méně přijímané teorii vzešel výraz ‘Sudéta’ z Balkánu = ‘kozí hory’ (albánsky koza = sute); pohoří českých zemí Sudeta Ore (Sudetské) na mapě Ptolemaia táhnoucí se od západu na východ, patrně zahrnuje Smrčiny, Krušné, Lužické a Jizerské hory…

Cíle festivalu:

 • Mapování fenoménu osidlování tzv. Sudet.
 • Prezentace souvisejícího dramatického umění a hudby.
 • Uspořádání výstavy Města obce osady a lidé severního Polabí – Underground a disent na Ústecku v 70. – 80. letech 20. století v Činoherním studiu v kooperaci se sdružením Les divokých sviní.
 • Evokace multilaterální diskuse aktérů undergroundového hnutí a disidentů na Ústecku se zaměřením na sběr autentických materiálů (fotografie, filmové snímky, videozáznamy, dokumenty, články, protokoly, rozsudky atp.)
 • Uspořádání tradičního koncertu Zwei Kessel Buntes s hosty ze ‘Sudet’ v režii ústecké kapely Nauzea Orchestra.
 • Popularizace všech přináležejících uměleckých žánrů.
 • Podpora vzniku nových divadelních, hudebních či multižánrových forem.
 • Iniciovat site-specific pro příští ročník 2014.
 • Postupná tvorba stránek http://www.festivalsudety.cz, co festivalový portál a v neposlední řadě informační doplněk k dění nejen na Ústecku i v ‘Sudetách’.

Ročníky:

 • 1. ročník
 • 2. ročník festivalu proběhl ve dnech 5. – 12. listopadu 11. 2010pod záštitou náměstkyně primátora Bc. Zuzany Kailové. Vlajkovou lodí se stala dramatizace novely severočeského spisovatele Jana Tichého (* 1941 Hradec Králové) 32 HODIN MEZI PSEM A VLKEM – více web ČS.
 • 3. ročník festivalu proběhl ve dnech 5. – 11. listopadu 2011 – pod záštitou náměstkyně primátora Bc. Zuzany Kailové.
 • 4. ročník Festivalu Sudety vznikl ve spolupráci Činoherního studia, Ústecké Kulturní Platformy ´98 a Lesa divokých sviní se odehrál v několika blocích mezi 3. listopadem a 1. prosincem v Činoherním studiu v Ústí nad Labem. Festival tradičně věnovaný lidským právům a moderním dějinám střední Evropy nabídl tentokrát v synergii s heslem 41. sezóny Činoherního studia VŠECHNO JE V TOBĚ pestrý program věnovaný hledání osobních východisek a alternativ k odlidštěným mechanismům mocenských systémů, které se podílely a podílejí na utváření společnosti, v níž žijeme.
 • 5. ročník – 8. – 17. listopadu 2013, vznikl ve spolupráci UKP98 a o.s. Les divokých sviní. Převážně konaný v Činoherním studiu. Zaměřen na období komunismu a zároveň reflektující přelomové události od 2. světové války po rok 1989.
 • 6. ročník – proběhně 10. – 17. listopadu 2014, je věnován období přelomu 80. a 90. let 20. století. Formující událostí festivalu byly listopadové události z roku 1989. Vzpomínky na revoluční období včetně setkání představitelů pedagogické fakulty a Činoherního studia, kteří revoluční události “moderovali”. Jediným divadelním představením byla inscenace O mrtvých ptácích Vanessy Emde. Vznikl ve spolupráci UKP98 a FF UJEP.
 • 7. ročník proběhl ve dnech 14. 11. – 13. 12. 2015, zahájila ho úspěšná akce Na tři akordy 3. a jedním z vrcholů festivalu byla konference Slovo a Svoboda na půdě FF UJEP.